Nieuws

BELANGRIJKE INFORMATIE
(contracten met zorgverzekeraars)

Beste klant,

Het zo goed mogelijk begeleiden en helpen bij het proces van herstel, is mijn passie.
Daarom passen de beperkingen en administratieve lasten vanuit de zorgverzekeraars niet in de visie van mijn praktijk. Door contractvrij te werken kan ik samen met u, in plaats van met de verzekeraar, bepalen wat de beste behandeling is van uw klachten. Zo kan ik zorg op maat bieden.

 

Dit betekent voor u:

Dat u de factuur rechtstreeks van mij ontvangt. Deze maakt u over naar: NL80 INGB 003 9596 72 t.n.v. A.A.W. van Dam-Vermeulen, met vermelding van nota nummer.
U kunt daarna de nota indienen bij uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u het bedrag geheel of gedeeltelijk vergoed.

De vergoedingen verschillen per verzekeringsmaatschappij en per aanvulldende verzekering. Deze veranderen jaarlijks.
Er zijn verschillende soorten polissen: budget, natura en restitutie.
Bij  een restitutiepolis mag u zelf uw behandelaar kiezen en worden behandelingen deels of volledig vergoed.
Bent u niet aanvullend verzekerd of heeft u de maximale vergoeding al gebruikt dan betaalt u de behandelingen zelf.

Lees uw verzekeringspolis goed door zodat u niet voor verrassingen komt te staan!Bel voor een afspraak: 0348-421085

Ik begeleid u graag naar een herstel van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, spanning en ontspanning.
Fysiotherapeut