Algemene fysiotherapie

Om te voorkomen dat uw klacht u gaat beperken in uw dagelijkse leven, help ik u graag bij een spoedig herstel. Deze kan bestaan uit een massage of oefentherapie, of een combinatie hiervan. Met deze oefentherapie werkt u  niet alleen aan een spoedig herstel, maar traint u ook uw lichaam op zo'n manier dat de kans op herhaling van de klacht verkleint.

Klachten die te maken hebben met houding en beweging gaan vaak gepaard met pijn en/of belemmering in het dagelijks functioneren. Enkele voorbeelden van zulke klachten zijn: sportblessures, werkgerelateerde klachten, arthrose, houdingsproblematiek, nekklachten, rugklachten, heupprothese, ademhalingsproblematiek, stress enz.

De behandeling

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht en stabiliteit te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen.

Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam.

Ter ondersteuning van de oefentherapie kan ik ook gebruik maken van massage en fysiotechniek.
Massage bevordert de bloedsomloop in weefsels en vermindert de spierspanning en pijn.
Fysische therapie (bijv electrotherapie) is gericht op herstel van weefsels, verbeterde doorbloeding en pijnverlichting.
Tevens geef ik ook preventief advies en voorlichting.

Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat.

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPIE voor mensen met chronische pijn

Veel mensen lijden aan chronische pijn. Rugpijn en hoofdpijn ( waaronder migraine ) komen het meest voor. Maar ook : nek / schouderpijn, fibromyalgie, whiplash, rsi, prikkelbaredarmsyndroom, bekkeninstabiliteit, posttraumatische dystrofie, reuma, aangezichtspijn, postoperatieve pijn, neuropatische pijn en andere chronische aandoeningen. Ook is er vaak sprake van onvoldoende verklaarde chronische pijn, echte pijnklachten waarbij geen voldoende duidelijke lichamelijke afwijking gevonden is.

Acceptance and Commitment Therapie ( ACT ) is een effectieve behandelmethode voor diverse psychische en lichamelijke problemen, o.a. chronische pijn. In het heel kort is het doel van ACT een waardevol leven te leiden en de onvermijdelijke pijn en ongemak ( angsten en andere onaangename emoties ) daarbij te nemen. Allerlei hulpmiddelen en technieken worden aangeboden en leer je toe te passen om met het ongemak om te gaan en "ervoor te gaan" ( voor een leven waarin de waarden die je zelf belangrijk vindt voorop staan, dat wat je écht graag wilt, hoe je wilt zijn, waar je je energie aan wilt besteden als je niet meer zo bezig was met het vechten tegen pijn, angst etc. )

Een belangrijke eerste stap is acceptatie : ruimte maken voor emoties, gedachten, verlangens i.p.v. te negeren of weg te stoppen. Accepteren is niet iets willen, je hoeft de pijn en andere vervelende zaken niet te willen ! Je kunt er wel ruimte voor maken, zoals je ook je schoonmoeder toegang geeft tot je huis en niet de deur voor haar op slot houdt of dicht gooit. Zo wordt je minder door je pijn en de negatieve gevolgen hiervan in beslag genomen en is er meer ruimte om je op andere, voor jou belangrijke, fijne dingen te richten. Daarnaast leer je : anders met je gedachten om te gaan, meer in het hier en nu te zijn, een veilige plek van waaruit je alles kan waarnemen te vinden in jezelf, terugvinden wat je écht graag wil én daar werkelijk iets mee te doen.

De rode draad tijdens de therapie is de website voor Acceptance en Commitment Therapie bij chronische pijn waar je toegang toe krijgt ( beschikbaar gesteld door psychfysio ). Voor meer informatie neem gerust contact op !

Ontspanningstherapie

Van ontspannen slapen rust je beter uit. Op ontspannen wijze je werk doen kost minder energie. Tussen de bedrijven door ontspannen laadt de batterijen weer op. Er is meer energie voor genezing wanneer je ontspannen bent. Als je ontspannen bent is er ruimte voor creativiteit en plezier. Ontspannen zijn geeft een andere kijk op dingen.

Ieder mens is uniek. De te gebruiken methode om te (leren) ontspannen dus ook ! U kunt kiezen uit de verschillende methodes of een combinatie hiervan. Deze kan voor u persoonlijk en voor verschillende situaties (thuis / werk etc.) maximaal geschikt worden gemaakt.

Jacobsen Doelgericht leren de spieren van u lichaam te onspannen, los te laten.
Schultz Door geconcentreerd aandacht te geven aan een gevoel van warmte of zwaarte ontstaat de bijbehorende ontspanning.

Imaginatie Op mini-vakantie. U leert beelden of situatie's voor de geest te halen, te herinneren of (in gedachten) te construeren, die ontspannend zijn.
Ankeren Een ontspannen gevoel kan worden gekoppeld aan een gemakkelijk te gebruiken "anker" , waardoor het voor u oproepbaar wordt in allerlei situaties.
Focussen Bemerk wat u allemaal bezighoudt, leer het opzij te zetten. Hier door kunt u geestelijk op adem komen.
Ademtherapie U leert rustig en ontspannen ademhalen, waardoor u zich ook rustig en ontspannen gaat voelen.
Communicatieve massage: Door middel van de aanraking wordt u zich bewust waar u spanning vasthoudt en hoe u die kunt loslaten.

U krijgt begeleiding bij het voor u persoonlijk geschikt maken van de methode en het eigen maken, oefenen hiervan.

Mindfulness

Mindfulness training is een training in de kunst van het bewust leven. Met Mindfulness training, of aandachtstraining, wordt in het kort bedoeld : het trainen van met een milde, niet oordelende, open aandacht aanwezig zijn in het hier en nu. Door het beoefenen van Mindfulness ontdek je de kracht en hulpbronnen in jezelf.

Veel van onze energie gaat verloren door automatische en onbewuste reacties op de buitenwereld en onze eigen innerlijke ervaringen. Door oplettendheid te oefenen worden deze reactiepatronen duidelijk en kun je de energie concentreren en gebruiken voor dit moment .

Dit moment, het huidige moment, nu, is de enige tijd die iedereen van ons ooit heeft. Ieder opeenvolgend moment bewust aanwezig zijn maakt onze ervaringen levendiger en ons leven echter . Belangrijk daarbij is oplettend te zijn en de dingen te zien zoals ze zijn . ( en niet zoals we graag zouden willen dat ze zijn ) Hier is oefening voor nodig!Bel voor een afspraak: 0348-421085

Ik begeleid u graag naar een herstel van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, spanning en ontspanning.
Fysiotherapeut